Tax Alert nr 10/2018

Ulga na złe długi w VAT – ograniczenia dla nabywcy – po upływie 150 dni od terminu zapłaty strony nie mogą ustalić nowego terminu płatności

Dnia 10 stycznia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (syg. 0115-KDIT1-1.4012.798.2017.1.KM) dotyczącą możliwości skutecznego przesunięcia przez kontrahentów terminu zapłaty należności z faktury w sytuacji, kiedy upłynęło 150 dni od dnia terminu zapłaty. Rozstrzygnięcie dotyczy stosowania ulgi na złe długi w podatku VAT dla nabywcy.

Wbrew stanowisku wnioskodawcy organ uznał, że aby termin płatności był skutecznie odroczony, musi to nastąpić za obopólną zgodą stron, przed upływem 150 dni od dnia wymagalności danego zobowiązania. Po upływie tego terminu nie jest możliwe skuteczne przesunięcie terminu zapłaty. Oznacza to również, że pomimo zgodnej woli stron transakcji co do ustalenia po upływie 150 dnia od dnia wymagalności zobowiązania nowego terminu zapłaty nabywca nie może skorygować „in plus” podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o VAT.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 11/2018

czwartek, 01.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 9/2018

wtorek, 27.02.2018

Więcej...

Tax Alert nr 8/2018

poniedziałek, 26.02.2018

Więcej...