Tax Alert nr 84/2017

Rada Ministrów ogłosiła założenia projektu wprowadzającego uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Poniżej prezentujemy jego najważniejsze założenia projektu:

w zakresie podatków dochodowych:

  • wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi), przy skorelowanym obowiązku dłużnika zwiększenia swojej podstawy opodatkowania;
  • wprowadzenie zwolnienia z podatku kwot odszkodowań przeznaczanych na odtworzenie zniszczonego majątku (środków trwałych);
  • wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł

w zakresie podatku VAT:

  • odstąpienie od wymagania odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie;
  • skrócenie terminu umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”.

Jednocześnie informujemy, że opublikowano zmodyfikowany projekt zmian w ustawach o CIT i PIT, o których informowaliśmy w tax alertach nr 69 oraz 79. Z projektem można zapoznać się pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300402/12445415/dokument309912.pd

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 83/2017

piątek, 22.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 82/2017

czwartek, 21.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 81/2017

piątek, 15.09.2017

Więcej...