Tax Alert nr 28/2019

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Do ustawy przeniesione zostaną z Ordynacji podatkowej regulacje dotyczące zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA). Nowością jest wprowadzenie zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów uproszczonej procedury odnośnie m. in. usług o niskiej wartości dodanej. Przypomnijmy, że otrzymanie decyzji APA wyłącza stosowanie ograniczenia kosztowego z art. 15e ustawy o CIT. Istotne jest także, że toczące się obecnie postępowania o wydanie APA będą mogły zostać na wniosek zmienione w tryb uproszczony.

Projekt przepisów znajduje się obecnie w konsultacjach. Planowane jest, by nowe regulacje weszły w życie 1 lipca 2019 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 27/2019

środa, 20.03.2019

Więcej...

Tax Alert nr 26/2019

poniedziałek, 18.03.2019

Więcej...

Tax Alert nr 25/2019

czwartek, 14.03.2019

Więcej...