Tax Alert nr 105/2018

W dniu 13 sierpnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.194.2018.2.AKR) dotyczącą m.in. momentu, w którym należy zaewidencjonować sprzedaż usług udostępniania samochodu na rzecz swojego pracownika.

Spółka zamierza świadczyć na rzecz swoich pracowników oddelegowanych do pracy poza miejscem zamieszkania odpłatne usługi w zakresie udostępniania samochodów. Spółka przyjęła miesięczny okres rozliczania usługi z pracownikami, na zakończenie którego będzie wystawiała dla nich faktury z terminem płatności do 10 dnia następującego po miesiącu wystawienia faktury. Pytanie spółki dotyczyło m.in. momentu, w jakim powinna ewidencjonować usługę na kasie rejestrującej.

Dyrektor KIS stwierdził, że spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej w przypadku usług wykonywanych na rzecz własnych pracowników. Jeżeli jednak spółka będzie ewidencjonować tą sprzedaż na kasie rejestrującej (pomimo możliwości skorzystania ze zwolnenia) to powinna to robić w momencie faktycznego wykonania usługi na rzecz konkretnego pracownika, czyli w opisanym przypadku z końcem miesiąca, w którym dana usługa została wykonana.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 104/2018

czwartek, 30.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 103/2018

wtorek, 28.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 102/2018

poniedziałek, 27.08.2018

Więcej...