Tax Alert nr 68/2018

W dniu 7 maja 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP2-3.4010.67.2018.1.PS) dotyczącą zastosowania limitów kosztów uzyskania przychodów dla wydatków poniesionych na usługi pośrednictwa.

Spółka prowadzi zagraniczną dystrybucję produktów weterynaryjnych i środków ochrony roślin bezpośrednio do odbiorców z Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy oraz Estonii i w związku z tym zawiera umowy pośrednictwa z przedstawicielami z tych państw (powiązanymi z wnioskodawcą). Na podstawie tych umów, przedstawiciele podejmują na rzecz Spółki m.in. takie czynności jak:

  • poszukiwanie nowych klientów, ich odwiedzanie i organizowanie dla nich spotkań oraz reklamowanie i promocję produktów Spółki;
  • sprawdzanie wypłacalności klientów i informowanie Spółki o ich niekorzystnej sytuacji finansowej oraz aktywności na rynku, stała kontrola nad transakcjami, a także doradztwo klientom;
  • informowanie Spółki o zapotrzebowaniu na produkty oraz o gospodarce i rynku na obszarze działań przedstawiciela, a także świadczenie usług rozwoju.

Spółka zadała pytanie, czy takie usługi podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Zdaniem Spółki, koszty związane z takimi usługami nie są limitowane.

Dyrektor KIS uznał takie stanowisko za nieprawidłowe i stwierdził, że opisane usługi pośrednictwa są podobne do wprost wymienionych w przepisie ustawy o CIT usług reklamowych, badania rynku oraz doradczych, których cechy przeważają nad elementami innych świadczeń. Dyrektor KIS uznał tym samym, że koszty zakupu  przez Spółkę takich usług podlegają limitowaniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 67/2018

środa, 13.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 66/2018

poniedziałek, 11.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 65/2018

piątek, 08.06.2018

Więcej...