Tax Alert nr 91/2018

W dniu 3 sierpnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 1842/16) dotyczący momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku, gdy w umowie najmu strony ustaliły termin zapłaty zaliczki na poczet najmu.

Spółka twierdziła, iż ustalenie w umowie najmu terminu zapłaty zaliczki nie rodzi żadnych skutków podatkowych. Zdaniem Spółki obowiązek podatkowy będzie powstawał każdego miesiąca w dniu wystawienia faktury, która będzie sporządzana do dnia upływu terminu płatności czynszu za dany miesiąc.

Jednakże, zdaniem organów podatkowych, jeżeli w umowie najmu strony ustaliły termin zapłaty zaliczki na poczet najmu, to Spółka powinna wystawić fakturę dot. tej zaliczki i w momencie jej wystawienia, nie później niż w momencie upływu terminu płatności, powstanie obowiązek podatkowy od kwoty zaliczki.

Z argumentacją organów nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem NSA, ustalenie w umowie najmu terminu zapłaty zaliczki nie skutkuje ani obowiązkiem wystawienia faktury ani powstaniem obowiązku podatkowego w VAT.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 90/2018

poniedziałek, 06.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 89/2018

piątek, 03.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 88/2018

czwartek, 02.08.2018

Więcej...