Tax Alert nr 145/2018

W dniu 2 listopada 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.556.2018.1.AK) dotyczącą ustalenia właściwej stawki VAT oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Spółka zawarła z kontrahentem umowę o współpracy w zakresie wzajemnego lokowania w serwisach internetowych obu spółek zamieszczanych w nich ogłoszeń. Powyższe usługi są opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%. Po pewnym czasie spółka zdecydowała się wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia, wyrażając jednocześnie wolę wcześniejszego zakończenia współpracy, co zapoczątkowało spór pomiędzy obydwoma podmiotami. Ostatecznie strony zawarły ugodę, na mocy której postanowiły rozwiązać umowę przed upływem terminu wypowiedzenia, a za wyrażenie przez kontrahenta zgody na jej rozwiązanie w taki sposób spółka zobowiązała się zapłacić pieniężne wynagrodzenie. Wykonanie świadczenia w postaci wyrażenia zgody zostało udokumentowane przez spółkę fakturą. Oba podmioty zadały pytanie o stawkę VAT właściwą dla tak określonego świadczenia oraz o możliwość odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu.

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem spółek, zgodnie z którym kwota wynagrodzenia za wyrażenie zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy stanowi odpłatne świadczenie usług opodatkowane stawką 23%. Według wnioskodawców, stawka podstawowa będzie w tym przypadku właściwa ze względu na to, że analogiczna stawka była stosowana także dla usług będących przedmiotem rozwiązywanej umowy. Spółki twierdziły też, że będą miały prawo do odliczenia podatku naliczonego. Dyrektor KIS uznał takie stanowisko za prawidłowe w całości i odstąpił od sporządzenia uzasadnienia prawnego.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 144/2018

piątek, 23.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 143/2018

czwartek, 22.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 142/2018

poniedziałek, 19.11.2018

Więcej...