Tax Alert nr 111/2018

W dniu 31 sierpnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 1370/16) dotyczący prawa do odliczenia podatku VAT od usług prawnych nabywanych przez podatnika w związku ze sporami toczonymi przez niego z fiskusem, w trakcie kiedy jego działalność była z tego powodu zawieszona.

Spółka świadcząca usługi leasingu od 1996 r. toczyła z fiskusem spór wynikający z przeprowadzonej w spółce kontroli skarbowej. Postępowanie podatkowe oraz sprawy przed sądami administracyjnymi zostały zakończone uchyleniem większości niekorzystnych dla spółki decyzji dopiero w 2014 r. W międzyczasie środki pieniężne spółki zostały zajęte, a fiskus odmawiał jej wydania zaświadczenia o braku zaległości podatkowych, co doprowadziło do zawieszenia jej działalności w roku 2000. Od tej pory spółka skupiła się na obronie swojego interesu i w tym celu nabywała usługi prawne. W związku z tym wystąpiła z pytaniem o możliwość odliczenia podatku VAT od usług prawnych nabywanych dla potrzeb prowadzonych postępowań oraz planowanego postępowania odszkodowawczego przeciwko Skarbowi Państwa. W wydanej interpretacji organ odmówił spółce prawa do odliczenia z uwagi na brak związku ww. wydatków z działalnością spółki, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podtrzymał to stanowisko.

NSA nie zgodził się z tymi rozstrzygnięciami i stwierdził, że opisane wydatki stanowią koszty ogólne spółki i z tego powodu może ona odliczyć podatek VAT naliczony z tytułu ich nabycia. NSA powołał się przy tym na orzecznictwo TSUE z którego wynika, że jeśli podatnik nie miał możliwości odliczenia podatku wcześniej, to może to uczynić już po odzyskaniu takiej sposobności.

 

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 110/2018

środa, 12.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 109/2018

poniedziałek, 10.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 108/2018

piątek, 07.09.2018

Więcej...