Tax Alert nr 38/2018

Wnioski podmiotów powiązanych o wydanie interpretacji podatkowej będą składane grupowo

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, który ma wprowadzić tzw. grupowe wnioski o wydanie interpretacji podatkowej.

Projekt przewiduje wprowadzenie dla podmiotów powiązanych obowiązek wystąpienia o interpretację na podstawie wniosku grupowego, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcje lub inne czynności z udziałem jednego z podmiotów powiązanych w ramach danej struktury.

Proponowane przepisy określają także elementy, które obok wyczerpującego opisu stanu faktycznego powinien zawierać wniosek grupowy np. wskazanie korzyści z danej transakcji i jej okoliczności oraz wzajemnych powiązań między podmiotami.

Co istotne, interpretacje indywidualne wydane dotychczas w związku z transakcjami i innymi czynnościami, które mają zostać objęte obowiązkiem składania wniosków grupowych, wygasną automatycznie z dniem wejścia w życie nowelizacji, chyba że w ciągu 6 miesięcy od tego dnia podmioty przekażą dodatkowe dane wskazane jako obowiązkowe w nowych przepisach dla wniosku o interpretację grupową.

Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 37/2018

czwartek, 12.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 36/2018

wtorek, 10.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 35/2018

poniedziałek, 09.04.2018

Więcej...