Tax Alert nr 144/2018

W dniu 26 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 2986/17) dotyczący możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty wynikającej ze sprzedaży przedawnionych wierzytelności, zaliczonych uprzednio do przychodów należnych.

Spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą towarów medycznych posiada wierzytelności eksportowe wobec jej ukraińskiego kontrahenta i rozważa ich sprzedaż firmie zajmującej się profesjonalnym obrotem wierzytelnościami. Spółka zaliczyła wierzytelności do przychodów należnych w momencie ich powstania i odprowadziła od nich CIT. W związku z tym, że cena uzyskana ze sprzedaży wierzytelności będzie zapewne niższa niż wartość długu, spółka zadała pytanie m.in. o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty ze sprzedaży wierzytelności przedawnionych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej uznał, że taka możliwość nie istnieje.

WSA oddalił skargę spółki na interpretację i powołał się na istniejącą wykładnię NSA, zgodnie z którą przedawnienie wierzytelności skutkuje brakiem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, a późniejsze ich zbycie nie może prowadzić do reaktywacji tych wierzytelności jako kosztu podatkowego. W tym przypadku nie ma znaczenia okoliczność zarachowania wierzytelności jako przychodu należnego. Tym samym WSA uznał, że strata z tytułu zbycia przedawnionych wierzytelności nie może zostać uznana za koszt podatkowy nawet w przypadku ich wcześniejszego uznania ich za przychód podatkowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 143/2018

czwartek, 22.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 142/2018

poniedziałek, 19.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 141/2018

piątek, 16.11.2018

Więcej...