Tax Alert nr 171/2016

24 sierpnia 2016 r. WSA wydał wyrok (sygn. akt III SA/Wa 1594/15) dot. obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu zakupu części samochodowych zainstalowanych w samochodach służących do działalności mieszanej.

Sprawa dotyczyła Spółki, która nabywała części samochodowe w celu ich odsprzedaży i w konsekwencji odliczała 100% podatku naliczonego. Kwestią sporną w sprawie było stwierdzenie czy Spółka ma obowiązek  dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku wykorzystania nabytych części do naprawy własnych samochodów Spółki, które to samochody były wykorzystywane do działalności mieszanej.

Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził, iż w chwili nabycia części samochodowych, Spółce przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT, natomiast w momencie zmiany przeznaczenia, Spółka powinna skorygować odliczony podatek do 50%.

Sprawa trafiła do WSA, który nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa. Według Sądu art. 90b ustawy o VAT, mówiący o obowiązku korekty VAT, nie znajduje zastosowania do części, akcesoriów samochodowych oraz materiałów eksploatacyjnych. Dotyczy on jedynie zmiany sposobu użytkowania samochodów. W rezultacie wykorzystanie w samochodach części i akcesoriów nabytych wcześniej jako towary handlowe, nie prowadzi do obowiązku zastosowania niższego odliczenia i dokonania korekty.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie wyroku WSA.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 170/2016

piątek, 14.10.2016

Więcej...

Tax Alert nr 169/2016

czwartek, 13.10.2016

Więcej...

Tax Alert nr 168/2016

wtorek, 11.10.2016

Więcej...