Tax Alert nr 192/2016

W dniu 16 listopada 2016 r. WSA w Gdańsku wydał kolejny wyrok dotyczący opodatkowania PIT sponsorowania lekarzom konferencji.

Sprawa dotyczyła Spółki będącej producentem suplementów diety oraz innych wyrobów medycznych. Spółka sponsorowała lekarzom w całości wyjazdy na konferencje naukowe. W związku z tym Spółka zwróciła do się do organów podatkowych o potwierdzenie, że powyższe nie stanowi dla lekarzy przychodu podlegającego opodatkowaniu. W odpowiedzi Izba Skarbowa uznała, iż lekarz będzie musiał jednak zapłacić podatek od opłaty rejestracyjnej oraz od nadwyżki nad kosztami wyżywienia ponad kwoty diet określone rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych.

W odpowiedzi Spółka zaskarżyła wydaną interpretację do WSA w Gdańsku. Jednak sąd zgodził się ze stanowiskiem wyrażonym w interpretacji. Sąd uznał, iż wszystkie ponoszone koszty są zwolnione z opodatkowania za wyjątkiem opłaty rejestracyjnej i wyżywienia ponad kwotę diet.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 191/2016

piątek, 02.12.2016

Więcej...

Tax Alert nr 190/2016

poniedziałek, 28.11.2016

Więcej...

Tax Alert nr 189/2016

piątek, 25.11.2016

Więcej...