Tax Alert nr 90/2018

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 2348/17) dotyczący prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków na towary i usługi poniesionych w ramach realizacji strategii CSR na rzecz projektów wsparcia społeczności lokalnych.

Spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą mebli wdrożyła w ramach swojej działalności program mający na celu zachęcenie pracowników do wspierania lokalnej społeczności. Spółka finansuje i pomaga pracownikom w realizowaniu na szczeblu lokalnym opracowanych przez nich projektów m.in. z obszaru kultury, sztuki, edukacji dzieci, promocji zdrowia czy środowiska i ekologii. Program jest realizowany według tzw. koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility), zakładającej społeczną odpowiedzialność biznesu, a w przypadku spółki polega najczęściej na remontowaniu oraz doposażaniu pomieszczeń szkolnych i świetlic. Dla potrzeb programu spółka nabywa towary i usługi niezbędne do jego realizacji, a także nieodpłatnie przekazuje własne towary oraz samodzielnie świadczy usługi. W wydanej interpretacji organ stwierdził, że spółka może odliczyć wyłącznie VAT naliczony w związku z zakupami służącymi produkcji mebli przekazywanych w ramach realizacji programu spółki. Związek pozostałych czynności opodatkowanych z prowadzoną działalnością organ uznał za niewystarczający dla uzyskania prawa do odliczenia podatku przez spółkę.

WSA uchylił interpretację organu i stwierdził, że organizacja programów CSR i ponoszenie wydatków na ich realizację są działaniami i wydatkami z zakresu szeroko pojętego marketingu, strategii zarządzania firmą, budowania jej pozytywnego wizerunku i jako takie wykazują pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi. Oznacza to, że spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabywanych dla potrzeb realizacji programów z zakresu CSR.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 89/2018

piątek, 03.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 88/2018

czwartek, 02.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 87/2018

poniedziałek, 30.07.2018

Więcej...