Tax Alert nr 34/2018

W dniu 8 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok (sygn. akt I SA/Po 1158/17), w którym zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora KIS, iż podatnicy nie mogą wnioskować o wydanie interpretacji indywidualnej dot. obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. ustawa o systemie SENT).

Zdaniem Sądu pomimo tego, iż powyższa ustawa została wprowadzona w celu uszczelnienia systemu podatkowego, a uprawnienia kontrolne z niej wynikające są dokonywane głównie przez organy administracji skarbowej, przepisy tej ustawy nie należą do przepisów prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji Podatkowej. Ustawa ta nie tworzy bowiem obowiązków i uprawnień podatkowych podmiotów.

W związku z powyższym, regulacje ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Wyrok jest nieprawomocny.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 33/2018

czwartek, 05.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 32/2018

środa, 04.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 31/2018

wtorek, 03.04.2018

Więcej...