Tax Alert nr 94/2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt II SA/Wa 3132/17) dotyczący 10% zryczałtowanego podatku PIT od nagród.

Zakres przedmiotowy sprawy obejmował konkurs zorganizowany przez zakład ubezpieczeń dla pracowników oraz współpracowników prowadzących działalność gospodarczą. Osoby, które zawarły najwięcej umów ubezpieczenia, otrzymały nagrody pieniężne lub niepieniężne.

Dyrektor KIS uznał, że nagrody przyznawane osobom prowadzącym działalność gospodarczą nie mogą podlegać opodatkowaniu zryczałtowaną stawką 10% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem organu wartość nagród stanowi dla tych osób przychód z działalności gospodarczej i spółka nie pełni w tym przypadku funkcji płatnika.

WSA w Warszawie uchylił powyższą decyzję organu podatkowego stwierdzając, że nie istnieją podstawy prawne aby z „wygranych w konkursach” wyłączyć nagrody mające związek z działalnością gospodarczą. Dlatego też, przychody związane z otrzymanymi nagrodami dla współpracowników prowadzących działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowaną stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 93/2018

piątek, 10.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 92/2018

czwartek, 09.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 91/2018

wtorek, 07.08.2018

Więcej...