Tax Alert nr 40/2018

WSA: Obiekt spełniający definicję budynku nie może zostać uznany za budowlę

Dnia 14 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok (sygn. I SA/Po 601/17), dotyczący uznania stacji transformatorowych za budynki w związku z opodatkowaniem tych obiektów podatkiem od nieruchomości.

Sprawa dotyczyła opodatkowania stacji transformatorowych, które to obiekty spełniały definicję budynku określoną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Niemniej, z uwagi na ich wyposażenie, a co za tym idzie również sposób wykorzystania oraz funkcjonalne przeznaczenie, organy uznały, że obiekty te należy traktować jako budowle.

WSA uwzględnił skargę podatnika i uchylił decyzję organów podatkowych, powołując się m.in. na niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. (sygn. SK 48/15), zgodnie z którym niedopuszczalne jest powoływanie się na funkcję czy wyposażenie danego obiektu w celu klasyfikacji go jako budynku lub budowli. Ustawodawca, nie wprowadził bowiem takiej przesłanki klasyfikacji w ustawie. W konsekwencji, skoro stacje transformatorowe spełniały definicje budynków, tak należało je traktować.

Wyrok ten jest jednym z pierwszych orzeczeń sądów administracyjnych, które powołują się na wykładnię przedstawioną w ww. wyroku TK.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 39/2018

poniedziałek, 16.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 38/2018

piątek, 13.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 37/2018

czwartek, 12.04.2018

Więcej...