Tax Alert nr 14/2018

W dniu 20 lutego 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 1896/17) w sprawie, w której organ podatkowy odmówił spółce prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym pomimo wcześniejszego uzyskania przez nią pozytywnej interpretacji w tym zakresie.

Sprawa dotyczyła spółki, która wystąpiła z wnioskiem o zwrot VAT w związku nabyciem centrum handlowego. Przed dokonaniem transakcji spółka uzyskała interpretację indywidulaną potwierdzającą prawo spółki do odliczenia podatku naliczonego w związku z tą transakcją.

Niemniej, organ podatkowy odmówił spółce prawa do zwrotu podatku VAT. Stwierdził przy tym, iż otrzymana przez spółkę interpretacja chroni ją jedynie przed obowiązkiem zapłaty VAT i ewentualnych odsetek za zwłokę. Nie jest ona natomiast wiążąca dla organu, jeżeli podatnik występuje o zwrotu podatku.

WSA uchylił tę decyzję stwierdzając, że podatnik stosujący się do wydanej dla danego stanu faktycznego interpretacji podatkowej powinien być w tym zakresie chroniony w sposób szeroki, a więc zarówno przed obowiązkiem zapłaty podatku VAT i odsetek, jak również przed odmową zwrotu podatku.

Wyrok jest nieprawomocny.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 13/2018

poniedziałek, 05.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 12/2018

piątek, 02.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 11/2018

czwartek, 01.03.2018

Więcej...