Tax Alert nr 49/2017

W dniu 12 stycznia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał orzeczenie (sygn. akt I SA/Gl 1078/16) dotyczące kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconego odszkodowania.

Sprawa dotyczyła Spółki, która prowadzi działalność handlową. Spółka w związku z rozwojem swojej działalności podpisała umowę na najem nowego lokalu, w związku z czym musiała zapłacić dotychczasowemu wynajmującemu odszkodowanie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy. Spółka wystąpiła do organu podatkowego o potwierdzenie, że może przedmiotowe odszkodowanie zaliczyć do kosztów podatkowych. Spółka swoje stanowisko argumentowała m. in. faktem, iż dzięki większej powierzchni handlowej będzie osiągała większe zyski. Jednakże Minister Finansów był innego zdania. W wydanej interpretacji organ uznał, iż wypłacone odszkodowanie nie ma związku z przychodami Spółki.

Ze stanowiskiem organu nie zgodził się WSA w Gliwicach. Sąd uznał, że  rozwiązanie umowy najmu i zapłata odszkodowania jest korzystne dla spółki, ponieważ pozwala na osiągnięcie większego dochodu, a zatem jest ekonomicznie uzasadnione. Z tego względu Spółka ma prawo zaliczyć wypłacone odszkodowanie do KUP.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 48/2017

piątek, 28.04.2017

Więcej...

Tax Alert nr 47/2017

czwartek, 27.04.2017

Więcej...

Tax Alert nr 46/2017

wtorek, 25.04.2017

Więcej...