Tax Alert nr 19/2019

18 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok (sygn. akt I SA/Po 763/18) dotyczący wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów usług doradczych nabywanych od podmiotów powiązanych.

Od początku 2018 r. istnieje ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów określonych rodzajów świadczeń niematerialnych. Katalog tych świadczeń dzieli się na dwie części. Pierwszą część stanowią świadczenia bezpośrednio wymienione w w/w regulacji. Drugą grupą są świadczenia o podobnym charakterze. Ze względu na otwarty charakter katalogu, pojawiają się liczne wątpliwości, które usługi podlegają ograniczeniu. Wydawane interpretacje ogólne stosują klasyfikację PKWiU w celu kwalifikacji usług do limitu kosztów.

W omawianym wyroku Sąd przedstawił stanowisko, że pomimo otwartego charakteru katalogu usług, nie jest on nieograniczony. Przy ocenie charakteru czynności, należy brać pod uwagę cel gospodarczy świadczenia, które ma być podobne do świadczenia wymienionego wprost w przepisie. Dodatkowo uznano, że bezzasadne jest stosowanie klasyfikacji statystycznej PKWiU w odniesieniu do omawianego przepisu.

Jest to pierwszy wyrok prezentujący stanowisko, które przeciwstawia się licznie wydanym interpretacjom indywidualnym. Wyrok jest nieprawomocny

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 18/2019

poniedziałek, 18.02.2019

Więcej...

Tax Alert nr 17/2019

czwartek, 14.02.2019

Więcej...

Tax Alert nr 16/2019

poniedziałek, 11.02.2019

Więcej...