Tax Alert nr 142/2018

W dniu 22 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok (sygn. I SA/Gl 683/18) dotyczący uzyskania przez członków zarządu nieodpłatnego świadczenia w przypadku udostępnienia im przez spółkę bezpłatnego mieszkania służbowego.

Dla potrzeb wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem zamieszkania przez członków zarządu spółka wynajęła lokal mieszkalny w miejscowości jej siedziby, który co do zasady był udostępniany członkom zarządu bezpłatnie. W związku z tym spółka zadała pytanie o ciążących na niej obowiązków płatnika w PIT z tego tytułu. Organ uznał, że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szeroki zakres i pojęcie to należy rozumieć jako „(…) wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne (…) przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy”. Tym samym organ uznał, że w tym przypadku powstanie przychód z nieodpłatnego świadczenia, a spółka będzie musiała spełnić swoje obowiązki płatnika w PIT.

WSA nie zgodził się z takim stanowiskiem i powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13), który określa warunki powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Zdaniem WSA w omawianym przypadku po stronie członków zarządu takie świadczenie nie wystąpi z uwagi na fakt, że korzystają oni z mieszkania wyłącznie w interesie spółki oraz z powodu braku możliwości przypisania poszczególnym osobom wymiernej i skonkretyzowanej korzyści z tego tytułu. Tym samym Sąd uznał, że na spółce nie będą ciążyły z tego tytułu obowiązki płatnika w PIT.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 141/2018

piątek, 16.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 140/2018

środa, 14.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 139/2018

piątek, 09.11.2018

Więcej...