Tax Alert nr 115/2018

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok (sygn. I SA/Gl 624/18) dotyczący prawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców.

Spółka zajmuje się tworzeniem programów komputerowych i w tym celu zatrudnia twórców (analityków oraz programistów). Umowy o pracę z twórcami przewidują procentowe rozdzielenie ich wynagrodzenia na honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworów (programów) oraz wynagrodzenie za wykonywanie pozostałych obowiązków. Zakres twórczej działalności jest określony w umowie o pracę oraz „Karcie opisu stanowiska pracy”, a każdy pracownik ewidencjonuje w specjalnym systemie spółki efekty swojej pracy w postaci utworów oraz czas pracy poświęcony przez niego na pracę twórczą. Na koniec każdego miesiąca z systemu generowany jest wyciąg z listą utworów danego pracownika oraz, w celach dokumentacyjnych i pomocniczych, ewidencja czasu jego pracy przeznaczonego na działalność twórczą oraz na pozostałe obowiązki. Spółka zadała pytanie o możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla honorariów uzyskiwanych przez twórców z tytułu ich pracy twórczej. Organ odmówił spółce takiego prawa, gdyż jego zdaniem honorarium za pracę twórczą nie może być ustalane jako procent zasadniczego wynagrodzenia pracownika, a powinno być ono określone jako konkretna kwota.

WSA nie zgodził się z takim stanowiskiem i uchylił interpretacje. W uzasadnieniu do wyroku WSA stwierdził, że organ kwestionując procentowy sposób ustalania wynagrodzenia z tytułu pracy twórczej nie uzasadnił swojego stanowiska w sprawie oraz nie uwzględnił poglądów orzecznictwa w kwestii przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla części przychodów pracowników z tytułu ich pracy twórczej.

Jest to kolejny w ostatnim czasie wyrok sądu administracyjnego podważający restrykcyjne podejście organów podatkowych do wzbudzających liczne wątpliwości przepisów o podwyższonych kosztach uzyskania przychodów.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 114/2018

środa, 19.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 113/2018

wtorek, 18.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 112/2018

poniedziałek, 17.09.2018

Więcej...