Tax Alert nr 26/2019

Dnia 6 lutego 2019r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyrok (sygn. I SA/Go 537/18) dotyczący obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi niemieckiemu z tytułu najmu serwera komputerowego.

Spółka, będąca polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym działalność gospodarczą, nabywa od niemieckiej firmy usługę wynajmu serwerów w celu przechowywania na nich baz danych, tzw. hosting. We wniosku o interpretację Spółka zadała pytanie, czy powinna pobierać zryczałtowany podatek CIT od wynagrodzenia wypłacanego w/w podmiotowi. Zdaniem Spółki, nie ma takiego obowiązku, w związku z tym, że serwery nie są urządzeniem przemysłowym z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy w sprawie podwójnego opodatkowania. Organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Spółka zaskarżyła interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

WSA uznał skargę Spółki za zasadną. W uzasadnieniu Sąd odwołał się do słownikowej definicji urządzenia przemysłowego – rodzaj mechanizmu lub zespół elementów, przyrządów, służące do wykonywania określonych czynności, ułatwiające pracę, urządzenie przeładunkowe, transportowe. Dodatkowo urządzenie przemysłowe przeznaczone jest ściśle związane z przemysłem. Sąd zauważył, że serwery nie są wykorzystywane bezpośrednio w produkcji oraz nie są ściśle związane z dziedziną przemysłu. W związku z powyższym, zdaniem WSA, nie ma obowiązku poboru zryczałtowanego podatku CIT od usługi wynajmu serwerów.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 25/2019

czwartek, 14.03.2019

Więcej...

Tax Alert nr 24/2019

poniedziałek, 11.03.2019

Więcej...

Tax Alert nr 23/2019

środa, 06.03.2019

Więcej...