Tax Alert nr 70/2017

11 stycznia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt III SA/Wa 2590/15), w którym stwierdził, że wadium gwarancyjne wpłacone w związku z wzięciem udziału w przetargu, utracone ze względu na błąd pracownika polegający na niewłaściwym określeniu ceny w ofercie, nie może być zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów.

Sprawa dotyczyła Spółki, która wzięła udział w przetargu na świadczenie usług pocztowych. Po złożeniu oferty Spółka wpłaciła gwarancję wadialną przystępując do przetargu, który ostatecznie wygrała. Spółka nie podpisała jednak umowy o świadczenie usług, ponieważ w złożonej ofercie był błąd w cenie – jedna z wymienionych usług nie zawierała stawki VAT. W konsekwencji zorganizowany został nowy przetarg, do którego Spółka przystąpiła z poprawioną ofertą i ponownie wygrała. Spółka utraciła jednak wpłaconą gwarancję wadialną w związku z pierwszym postępowaniem przetargowym.

Zdaniem Spółki, miała ona prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty utraconego wadium. Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Zdaniem DIS, poniesienie wydatku będącego rezultatem zawinionego postępowania nie chroni źródła przychodu i tym bardziej nie zabezpiecza go przed uszczerbkiem. W związku z tym, nie został spełniony warunek celowości poniesionego wydatku i nie może być on zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Spółka nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem, a sprawa ostatecznie trafiła do WSA w Warszawie. Sąd w opisywanym wyroku zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego. Zdaniem Sądu, utraconego wadium nie można uznać za koszt podatkowy, ponieważ tego rodzaju wydatki powinny mieć charakter celowy, świadomy i pozytywny, a cech tych nie posiada wydatek spowodowany błędem pracownika, który miał miejsce w tej sytuacji.

Orzeczenie jest prawomocne.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 69/2017

czwartek, 13.07.2017

Więcej...

Tax Alert nr 68/2017

piątek, 07.07.2017

Więcej...

Tax Alert nr 67/2017

czwartek, 06.07.2017

Więcej...