Tax Alert nr 65/2017

26 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt III SA/Wa 3284/15), zgodnie z którym wydatki poniesione w związku z należnościami powstałymi na podstawie ugody sądowej nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Sprawa dotyczyła dwóch spółek sprzedających folię PVC. Jedna z nich przywłaszczyła niezarejestrowany znak towarowy wykorzystywany przez drugą Spółkę. Sprawa trafiła do sądu okręgowego, przed którym strony zawarły ugodę. W konsekwencji Spółka, która przywłaszczyła sobie znak towarowy zapłaciła drugiej stronie 23 tys. euro oraz zniszczyła 7,8 tys. mkw. folii PVC.

Jednocześnie Spółka ta uznała, że wypłaconą kwotę oraz straty w asortymencie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Argumentowała to tym, wydatki te zostały poniesione w celu zabezpieczenie i zachowania źródła przychodów. Zdaniem Spółki, gdyby nie ugoda, nadszarpnięta zostałaby jej reputacja, co w konsekwencji prowadziłoby do utraty liczby klientów.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się dyrektor izby skarbowej. Zdaniem organu podatkowego wydatki poniesione przez Spółkę miały na celu zminimalizowanie konsekwencji swoich działań, które okazały się błędne, a ich głównym celem było jak najszybsze zakończenie sporu przed sądem. Tym samym, zdaniem organu, nie były to koszty poniesione w związku z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu.

Takie stanowisko poparł WSA w Warszawie. Sąd podkreślił, że kwestia braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z ugodą sądową (np. koszty procesowe lub odsetki) była już wcześniej omawiana, również w orzecznictwie NSA (wyrok z 25 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2217/13). Sąd podtrzymał pogląd prezentowany wcześniej w orzecznictwie, z którego wynika, że wydatki te nie są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów ani też zabezpieczenia lub zachowania jego źródła.

Wyrok jest nieprawomocny.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 64/2017

czwartek, 22.06.2017

Więcej...

Tax Alert nr 63/2017

piątek, 09.06.2017

Więcej...

Tax Alert nr 62/2017

poniedziałek, 05.06.2017

Więcej...