Tax Alert nr 134/2018

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wydał wyrok (sygn. I SA/Bk 70/18) dotyczący prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku zaistnienia zawinionych niedoborów inwentaryzacyjnych.

Sprawa dotyczyła spółki, która w wyniku kradzieży towarów przez pracownika wykazała straty inwentaryzacyjne. Naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję, w której zakwestionował prawo spółki do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie skradzionych towarów. Także organ odwoławczy uznał, że spółka powinna była dokonać korekty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów, których nie wykorzystała do działalności opodatkowanej z powodu zawinionych przez nią niedoborów. Zdaniem organów, strata spółki wynikła z braku zapewnienia przez nią skutecznego nadzoru nad pracownikami. Decyzja została zaskarżona przez spółkę do WSA w Białymstoku.

WSA oddalił skargę spółki i stwierdził, iż organy podatkowe słusznie uznały niedobory spółki za zawinione z uwagi na niedostateczny nadzór i kontrolę spółki nad pracownikami. Zdaniem Sądu straty inwentaryzacyjne nastąpiły z przyczyn zależnych od spółki, co doprowadziło do niewykorzystania towarów do działalności opodatkowanej. WSA uznał tym samym, że spółka utraciła prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem skradzionych towarów i w związku z tym powinna dokonać jego korekty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 133/2018

wtorek, 23.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 132/2018

piątek, 19.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 131/2018

czwartek, 18.10.2018

Więcej...