Tax Alert nr 16/2019

Dnia 31 stycznia 2019r. na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane objaśnienia dotyczące stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

Jedną z najważniejszych informacji wydanych objaśnień, jest brak negatywnych konsekwencji w razie ewentualnego opóźnienia w realizacji obowiązku raportowania. Ostatecznym terminem na złożenie pierwszych schematów podatkowych miałby być 28 lutego 2019r. Warunkiem uniknięcia kary jest prawidłowe wykonanie obowiązku informacyjnego w wyżej wymienionym terminie. Jeżeli obowiązek raportowania zostanie wykonany w okresie późniejszym – od 1 marca do 30 kwietnia br. – opóźnienie to zostanie potraktowane jako przypadek mniejszej wagi.

Takie rozwiązania przedstawione przez Ministerstwo Finansów są odpowiedzią na liczne głosy przedsiębiorców. W pozostałej części objaśnienia są rozwinięciem projektu objaśnień, który został przedstawiony do konsultacji partnerom społecznym 21 grudnia 2018r. Ministerstwo Finansów nie wyklucza aktualizowania objaśnień w późniejszym czasie.

Z treścią objaśnień można zapoznać się pod tym linkiem: objaśnienia MDR.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 15/2019

poniedziałek, 04.02.2019

Więcej...

Tax Alert nr 14/2019

wtorek, 29.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 13/2019

poniedziałek, 28.01.2019

Więcej...