Tax Alert nr 37/2017

Kiedy wynagrodzenie pracownika będzie kosztem kwalifikowanym dla celów ulgi B+R

Na podstawie interpretacji indywidualnych wydanych ostatnio przez Dyrektora KIS można dojść do wniosku, że organy podatkowe liberalizują swoje stanowisko w kwestii uznawania za koszty kwalifikowane wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zaangażowanym w działalność badawczo-rozwojową.

Początkowo organy uznawały, że nie ma znaczenia, ile czasu zatrudniony naukowiec poświęca na badania i rozwój, a kosztem kwalifikowanym będzie pełne 50% jego wynagrodzenia. Następnie organy zmieniły podejście i twierdziły, iż kosztem kwalifikowanym może być wyłącznie czas pracownika poświęcony na działalność B+R, co należy wykazać za pomocą prowadzonej szczegółowo ewidencji.

Aktualnie organy stoją na stanowisku, że nie trzeba liczyć godzin przepracowanych przez pracowników na działalność innowacyjną, aby móc skorzystać z ulgi. Wystarczającą przesłanką do skorzystania z odliczenia 50% kosztów my być fakt zatrudnienia pracowników do realizacji działalności B+R, mimo że faktycznie mogą oni wykonywać również inne zadania. Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w interpretacjach Dyrektora KIS z dnia 20 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1086.2016.2.TS i nr 2461-IBPB-1-3.4510.1184. 2016.1.TS.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 36/2017

piątek, 31.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 35/2017

czwartek, 30.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 34/2017

piątek, 24.03.2017

Więcej...