Tax Alert nr 147/2018

W dniu 15 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 1983/16) dotyczący opodatkowania VAT dla transakcji wprowadzenia towarów pochodzących spoza terytorium UE do składu celnego w Polsce oraz ich powrotnego wywozu poza to terytorium w wyniku sprzedaży.

Spółka nabywała towary od dostawców spoza Unii Europejskiej  i wprowadzała je do składu celnego w Polsce, gdzie były obejmowane procedurą składu celnego. Następnie dokonywała sprzedaży tych towarów, w wyniku której dochodziło do ich ponownego wywozu poza terytorium UE. Spółka nie ujmowała powyższych transakcji w deklaracjach VAT-7, ale chciała potwierdzić, czy powinny być ujmowane w rejestrach ze stawką 0%. Zdaniem spółki takie transakcje nie prowadzą do powstania długu celnego, a w konsekwencji nie podlegają regulacjom ustawy o VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach początkowo przyznał spółce rację, ale po sześciu latach Minister Finansów dokonał zmiany tej interpretacji, uznając jej stanowisko za nieprawidłowe. Spółka zaskarżyła tę zmianę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który postanowił o uchyleniu interpretacji Ministra, a sprawa ostatecznie trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA uchylił wyrok WSA i stwierdził, że co prawda przywóz do składu celnego towarów spoza UE nie powoduje powstania obowiązku celnego i w związku z tym pozostaje poza VAT, ale ich wywóz z powrotem poza unijne granice w wyniku sprzedaży stanowi dostawę opodatkowaną. Podatnik może przy tym zastosować stawkę 0% jeśli spełni wymogi proceduralne właściwe dla eksportu, natomiast w razie braku ich dochowania stawka będzie wynosiła 23%.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 146/2018

czwartek, 29.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 145/2018

poniedziałek, 26.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 144/2018

piątek, 23.11.2018

Więcej...