Tax Alert nr 100/2017

Zaktualizowano formularz CBC-P

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, podmioty z grup kapitałowych, posiadające siedzibę lub zarząd na terenie Polski lub działające na terenie Polski przez zakład przedsiębiorstwa zagranicznego, wchodzące w skład transgranicznej grupy kapitałowej, która wykazuje skonsolidowane przychody powyżej 750 mln euro, zobowiązane są do przekazania Szefowi KAS informacji, który podmiot z grupy przekaże organom podatkowym informację CBC.

30 listopada 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat z informacją o zaktualizowanym wzorze CBC-P. Aktualizacja formularza była konieczna, ze względu na duża ilość uwag podatników pod adresem wersji poprzedniej.

Zaktualizowany formularz pozwoli m.in. na podanie adresu zagranicznego dla jednostki składającej powiadomienie, co do tej pory było niemożliwe. Zgodnie z komunikatem, formularz będzie można wysłać za pomocą systemu e-Deklaracje od 8 grudnia 2017 r.

Dodatkowo opublikowana została również ostateczna wersja formularza CBC-R, czyli informacji o grupie podmiotów, którą składa się zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Z komunikatem MF można zapoznać się poniżej:

Komunikat Ministerstwa Finansów

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 99/2017

piątek, 24.11.2017

Więcej...

Tax Alert nr 98/2017

czwartek, 23.11.2017

Więcej...

Tax Alert nr 97/2017

czwartek, 16.11.2017

Więcej...