Tax Alert nr 33/2018

Wydane ostatnio interpretacje indywidualne wyjaśniają kolejne wątpliwości związane z przedmiotowym stosowaniem art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, który dotyczy wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków na niektóre usługi niematerialne. O wcześniejszych interpretacjach organów podatkowych odnośnie tej problematyki informowaliśmy już w Alertach nr 26 oraz 31.

W interpretacji z 20 lutego 2018 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.2.2018.1.AW) Dyrektor KIS stwierdził, że usługi księgowe nie są objęte zakresem przedmiotowym wskazanym w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Wskazał również, że nie można uznać ich za podobne do któregokolwiek ze wskazanych w tym przepisie świadczeń. Oznacza to, że takie usługi nie są uznawane za usługi doradcze i mogą być w całości zaliczane do kosztów podatkowych, bez względu na fakt powiązania stron transakcji.

Podobnie, w interpretacji z dnia 19 lutego 2018 r. (0111-KDIB1-1.4010.192.2017.1.BK) Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki związane z zakupem know-how od podmiotu powiązanego (np. technologie oraz wiedza o ich stosowaniu, organizacji zakładu i procesu produkcji, o surowcach, czy też o optymalizacji procesów produkcyjnych) stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodu, nie są więc objęte limitami określonymi w art. 15e ust. 1.

Z interpretacji Dyrektora KIS z dnia 11 stycznia 2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.448.2017.1.AW) wynika natomiast, że limitom podlegają również odpisy amortyzacyjne od wszystkich składników majątkowych wymienionych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Wobec tego, amortyzacja licencji nabytych od podmiotów powiązanych może zostać uznana za koszt uzyskania przychodów jedynie w takiej części, w jakiej jest to dopuszczalne w omawianym artykule ustawy.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 32/2018

środa, 04.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 31/2018

wtorek, 03.04.2018

Więcej...

Tax Alert na 30/2018

piątek, 30.03.2018

Więcej...