Tax Alert nr 49/2018

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt wprowadzający do ustawy o VAT zasady opodatkowania obrotu bonami (voucherami) na towary i usługi. W tym zakresie projekt implementuje unijną dyrektywę 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Projekt wprowadza definicje bonów, rozróżniając poszczególne ich rodzaje na bony jednego i różnego przeznaczenia. Nowelizacja przewiduje powstanie obowiązku zapłaty VAT dla bonu jednego przeznaczenia już w momencie jego przekazania albo każdorazowej jego dalszej odsprzedaży. W przypadku bonów różnego przeznaczenia, VAT stanie się należny dopiero w chwili faktycznego dostarczenia towarów lub usług objętych bonem.

Przepisy implementują także dyrektywę 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. w zakresie zmniejszenia kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż usługodawca państw członkowskich.

Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Wejście w życie nowelizacji ma nastąpić dnia 1 stycznia 2019 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 48/2018

środa, 09.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 47/2018

piątek, 27.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 46/2018

czwartek, 26.04.2018

Więcej...