Tax Alert nr 126/2018

Zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać daty i numery faktur korygowanych

W dniu 30 maja 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 397/16) dotyczący określenia obowiązkowych elementów składowych zbiorczej faktury korygującej.

Sprawa dotyczyła Spółki, która udziela rabatów nabywcom swoich towarów i zamierza dokumentować je za pomocą zbiorczych faktur korygujących wystawianych za dany okres rozliczeniowy w stosunku do wszystkich dostaw. We wniosku o interpretację Spółka wymieniła poszczególne elementy składowe, jakie zamierza zamieszczać w treści faktur korygujących, pośród których nie wymieniła dat wystawienia oraz numerów faktur korygowanych. Spółka pytała o prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie tak wystawionych faktur korygujących. Zdaniem Spółki faktury korygujące będą zawierały w tym przypadku wszystkie elementy konieczne do obniżenia podstawy opodatkowania, jednak takie stanowisko zostało zakwestionowane w interpretacji organu, który stwierdził że zbiorcze faktury korygujące powinny zawierać także daty wystawienia oraz numery faktur korygowanych. Potwierdził to także Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, a sprawa trafiła ostatecznie do NSA.

NSA podtrzymał poprzednie rozstrzygnięcia i stwierdził, że żaden przepis ustawy o VAT nie zwalnia podatnika z obowiązku zamieszczania na zbiorczej fakturze korygującej dat wystawienia oraz numerów faktur korygowanych. Zdaniem Sądu, brak tych elementów może co prawda stanowić błąd mniejszej wagi nie przekreślający możliwości obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie takiej faktury u sprzedawcy. Powinno to być ustalone w ramach postępowania wymiarowego na podstawie przedstawionych dowodów.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 125/2018

poniedziałek, 08.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 124/2018

czwartek, 04.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 123/2018

środa, 03.10.2018

Więcej...