Tax Alert nr 143/2018

Zmiany w PIT i CIT: Prezydent podpisał ustawę a MF publikuje projekty rozporządzeń o cenach transferowych

Postępują prace legislacyjne nad nowymi zasadami przygotowywania i składania dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych (TP-R). W dniu 14 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę dokonującą kompleksowych zmian w ustawach o PIT i CIT m.in. w zakresie dokumentacji cen transferowych. Szerzej o zmianach wprowadzanych tą ustawą informowaliśmy już w Tax Alert z 26 września 2018 r. nr 119.

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów opublikowało także kilka projektów rozporządzeń, które precyzują i rozwijają regulacje zawarte w powyższej ustawie:

Projekty rozporządzeń z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie CIT oraz analogiczny projekt w zakresie PIT, które określają szczegółowy zakres elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych. Rozporządzenia są dostępne pod następującymi odnośnikami: rozporządzenie w sprawie PITrozporządzenie w sprawie CIT.

Projekty rozporządzeń z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie CIT oraz analogiczny projekt w zakresie PIT, które dotyczą oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty powiązane z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane oraz szacowania wysokości dochodu lub straty podatnika. Rozporządzenia są dostępne pod następującymi odnośnikami: rozporządzenie w sprawie PITrozporządzenie w sprawie CIT.

Projekty rozporządzeń z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie CIT oraz analogiczny projekt w zakresie PIT, które określają szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych (TP-R), wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia. Rozporządzenia oraz objaśnienia są dostępne pod następującymi odnośnikami: rozporządzenie w sprawie PITrozporządzenie w sprawie CIT.

Większość przepisów podpisanej przez Prezydenta ustawy wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. i na ten dzień przewidziano również wejście w życie wszystkich powyższych rozporządzeń.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 142/2018

poniedziałek, 19.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 141/2018

piątek, 16.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 140/2018

środa, 14.11.2018

Więcej...