Tax Alert nr 191/2016

W dniu 16 listopada 2016 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Nowelizacja przepisów ma na celu wprowadzenie dodatkowych ulg i uproszczeń dla przedsiębiorców, którzy inwestują w innowacyjność. Zmiany m.in. obejmą rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto zwiększeniu ulegną limity kosztów wydatków na działalność B+R, a także wydłużony zostanie okres umożliwiający odliczenie kosztów kwalifikowanych.

Wprowadzone zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 190/2016

poniedziałek, 28.11.2016

Więcej...

Tax Alert nr 189/2016

piątek, 25.11.2016

Więcej...

Tax Alert nr 188/2016

czwartek, 24.11.2016

Więcej...