Tax Alert nr 127/2018

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych – projekt nowego rozporządzenia

W dniu 8 października 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma zastąpić rozporządzenie w tej sprawie obowiązujące do końca 2018 r.

Do najważniejszych zmian w stosunku do obowiązującego rozporządzenia należy likwidacja z dniem 1 czerwca 2019 r. zwolnienia dla kilku rodzajów działalności, takich jak np. transport pasażerów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągniętych przez zwierzęta czy usługi utrzymania porządku w budynkach i zagospodarowywania terenów zieleni. W niektórych branżach zwolnienia mają być uzależnione od udokumentowania całości świadczenia za pomocą faktury (m.in. usługi dostawy energii i wody, zbierania odpadów, recyklingu i oczyszczania ścieków, a także usługi nadawcze, telekomunikacyjne oraz dostawy towarów w systemie wysyłkowym).

Projekt utrzymuje limit zwolnienia dla podmiotów, których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył kwoty 20 000 zł w poprzednim roku podatkowym. Nie zmienił się również katalog czynności wyłączonych ze zwolnień oraz okres utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. a zgodnie z uzasadnieniem będzie miało docelowo obowiązywać do końca 2021 r. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 126/2018

środa, 10.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 125/2018

poniedziałek, 08.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 124/2018

czwartek, 04.10.2018

Więcej...