Tax Alert nr 37/2018

Zwrócony „prerabat” nie jest przychodem

W dniu 10 października 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.309.2017.1.AW) w sprawie uznania za przychód podatnika zwrotu kwoty, która została wcześniej przekazana przez niego na rzecz kontrahenta z tytułu „prerabatu”.

Podatnik planował wprowadzenie nowego systemu premii dla kontrahentów nabywających jego produkty, która miała polegać na wypłacie na ich rzecz z góry określonej kwoty pieniężnej, stanowiącej tzw. prerebat. Środki te byłyby wypłacane na rzecz premii z tytułu osiągnięcia przez kontrahentów pewnego poziomu zakupów z asortymentu podatnika. W przypadku niespełnienia warunków przyjętych dla uzyskania premii, kwota prerabatu podlegałaby zwrotowi w części odpowiadającej wartości premii ustalonej dla kontrahenta na dany okres rozliczeniowy. Podatnik powziął wobec tego wątpliwość, czy taki zwrot należałoby uznać za osiągnięty przez niego przychód podatkowy.

Dyrektor KIS uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym zwrot kwoty prerabatu, dokonany przez kontrahenta z uwagi na brak uzyskania przez niego określonego wolumenu zakupowego, nie stanowi dla sprzedawcy przychodu podatkowego. Jeśli kwota prerabatu nie może stanowić dla sprzedawcy kosztu zyskania przychodów, to zwrot całości lub odpowiedniej części takiej kwoty nie może stanowić przychodu podatnika.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 36/2018

wtorek, 10.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 35/2018

poniedziałek, 09.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 34/2018

piątek, 06.04.2018

Więcej...