Agnieszka Taraśkiewicz

Doradca Podatkowy nr wpisu 10214

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się głównie w aspektach dotyczących opodatkowania podmiotów z kapitałem zagranicznym oraz transakcji międzynarodowych. Podczas wieloletniej praktyki zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wielokrotnie uczestniczyła w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych, procesach due dilligence i audytach podatkowych. Do jej zadań należy bieżące doradztwo podatkowe oraz przygotowywanie opinii podatkowych. Doradza także klientom w zakresie wszelkich prawnych aspektów rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje także prowadzenie szkoleń zewnętrznych dla klientów i instytucji zewnętrznych, takich jak Skandynawsko – Polska Izba Gospodarcza oraz Ambasada RP w Danii.