Alicja Kadzińska

Partner, Doradca Podatkowy nr wpisu 09951

Alicja Kadzińska jest Partnerem Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Alicja posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Doradza zarówno polskim jak i zagranicznym podmiotom, w szczególności z branży farmaceutycznej, FMCG, wydawniczej czy informatycznej. Do grona podmiotów, dla których świadczy usługi doradztwa podatkowego należy zaliczyć także inne osoby prawne, takie jak stowarzyszenia oraz spółdzielnie. Do jej zadań należy min. bieżące doradztwo podatkowe, nadzór oraz przygotowywanie opinii podatkowych oraz dokumentacji podatkowej na potrzeby cen transferowych, reprezentacja podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, prowadzenie szkoleń podatkowych. Jest także autorką artykułów prasowych z zakresu podatków dochodowych. Alicja jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie doradczej Ernst & Young Sp. z o.o. W 2003 roku została wpisana na listę licencjonowanych doradców podatkowych pod numerem 09951.

Specjalizacja: CIT, PIT