Dorota Baczewska-Golińska

Partner, Doradca Podatkowy nr wpisu 09944

Dorota Baczewska-Golińska jest Partnerem Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Dorota specjalizuje się w zakresie opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym i w zagadnieniach celnych. Dorota ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Swoją pracę zawodowa rozpoczęła w jednej z renomowanych firm doradczych z tzw. wielkiej czwórki. Systematycznie prowadzi szkolenia z zakresu VAT w kraju i zagranicą. W trakcie pracy zawodowej uczestniczyła w pracach dla firm z sektora budowlanego, paliwowego, informatycznego i motoryzacyjnego. Reprezentuje podatników w sporach przez organami podatkowymi, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Występowała również jako pełnomocnik w postępowaniu przez Trybunałem Sprawiedliwości UE. Jest autorką licznych publikacji min. European VAT Handbook oraz VAT w transakcjach międzynarodowych. WNT, WDT, import, eksport – towarów i usług. Dorota jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 roku została wpisana na listę licencjonowanych doradców podatkowych pod numerem 09944.

Specjalizacja: VAT, akcyza, cło