Tax AlertyTax Alert nr 42/2016

17/03/2016

Unijny Kodeks Celny zastąpi obowiązujący dotychczas Wspólnotowy Kodeks Celny. Do najważniejszych zmian, jakie wprowadzają nowe regulacje należą m.in. zmiany w zakresie:

-­upoważnionego przedsiębiorcy,

-­długu celnego,

-­procedur celnych,

-­wewnętrznego i zewnętrznego tranzytu,

-­składania zabezpieczenia w przypadku czasowego składowania i procedur specjalnych,

-­zabezpieczenia generalnego oraz korzystania z zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości,

-­procedur uproszczonych,

-­wiążących informacji taryfowych,

-­wymiany informacji za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych.

Wejście w życie UKC oznacza istotne zmiany dla przedsiębiorców dokonujących transakcji z podmiotami spoza Unii Europejskiej oraz producentów korzystających z procedur celnych.

O szczegółach zmian będziemy informować na bieżąco.