Tax AlertyTax Alert nr 179/2016

03/11/2016

Sejm uchwalił ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Będzie ona organem konsolidującym dotychczasowe organy służb skarbowych – izby i urzędy skarbowe, izby i urzędy celne oraz urzędy kontroli skarbowej. Ustawa o KAS ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Celem utworzenia KAS jest poprawa ściągalności podatków poprzez konsolidację rozproszonych dotąd służb skarbowych tak, aby działały one w sposób jednolity i spójny. Wiąże się to z ujednoliceniem regulacji dotyczących działania dotychczasowych służb, standardów działania, procedur oraz struktur organizacyjnych.

Ponadto, MF zakłada stworzenie jednej bazy danych, łączącej informacje pochodzące z banków, które teraz posiada Generalny Inspektor Informacji Finansowej, z tymi z urzędów skarbowych (w tym pochodzących z JPK), urzędów celnych i  KRS.

Przepisy o KAS przewidują także, że niektóre kategorie podatników i płatników (które zostaną określone w rozporządzeniu), mogą być obsługiwane przez innego niż właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.