Tax Alerty2017 – CZAS NA ZMIANY W ITADP

21/12/2016

Independent Tax Advisers od 12 lat stara się być doradcą oferującym skuteczne i bezpieczne rozwiązania podatkowe dopasowane do aktualnych uregulowań oraz potrzeb Klientów. Sprostanie tej roli wiąże się z byciem zarówno obserwatorem jak i uczestnikiem oraz, w miarę możliwości, kreatorem zmian.

Ewolucji, a czasem i rewolucji, podlegają nie tylko regulacje prawne i podatkowe mające wpływ na działalność naszych Klientów oraz nas samych, ale również trendy w marketingu. Zmieniają się również narzędzia i formy komunikacji, która obok wysokiej jakości jest dla nas niezmiernie istotna w procesie współpracy z przedsiębiorcami.

Dlatego też w 2016 roku rozpoczęliśmy prace nad nowym logotypem, który stał się również centrum zmian dotyczących innych elementów identyfikacji wizualnej i komunikacji marki Independent Tax Advisers. Zmiana jest symbolem podążania naszej Firmy nie tylko za najnowszymi trendami, ale ma służyć przede wszystkim kreowaniu nowoczesnego, adekwatnego do naszej działalności oraz bardziej czytelnego przekazu naszej marki.


NOWY LOGOTYP OD 1 STYCZNIA 2017

logo


Wierzymy, że nowy „look”, którym rozpoczynamy 2017 rok spełni swoją rolę i spotka się z przychylnymi opiniami jego odbiorców.