Tax_Alert_196_2015_NSA_Charakter odszkodowania decyduje o tym czy jego otrzymanie jest opodatkowane podatkiem dochodowym