Tax_Alert_113_2016_NSA_Praca wspólnika jest przychodem dla spółki