Tax_Alert_135_2016_NSA Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę wynagrodzenia za akcje nie stanowią KUP