Tax Alert nr_138_NSA_ Umowa leasingu nie wymaga ponownej weryfikacji w przypadku zmiany leasingodawcy