Tax Alert nr_144_NSA_Spłata długu jest przyporządkowana do faktycznego dłużnika