Tax Alert nr_148_DIS_ Można odliczyć VAT od faktur otrzymanych papierowo a archiwizowanych wyłącznie elektronicznie