Tax alert nr 64/2015

Legislacja (podatek od nieruchomości): „względy techniczne” będą doprecyzowane

W sejmie trwają prace nad zmianami w podatku od nieruchomości, na podstawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Istotną modyfikacją dotychczasowych przepisów będzie zdefiniowanie pojęcia „względów technicznych”, tj. sytuacji, kiedy budynek lub budowla z uwagi na brak możliwości jego wykorzystywania w działalności gospodarczej może podlegać niższemu opodatkowaniu.

Zgodnie z projektem, budynki, budowle lub ich części będą wyłączone spod opodatkowania stawką dla nieruchomości dotyczących działalności gospodarczej, jeśli w stosunku do nich została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Projektowana regulacja powinna zakończyć spory interpretacyjne z organami podatkowymi na gruncie dzisiejszego brzmienia przepisów. Nowe przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej od 1 stycznia 2016 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax alert nr 63/2015

środa, 01.04.2015

Więcej...

Tax alert nr 62/2015

wtorek, 31.03.2015

Więcej...

Tax alert nr 61/2015

poniedziałek, 30.03.2015

Więcej...