Tax alert nr 70/2015

MF: czynsz za lokal niewykorzystywany w działalności nie może być kosztem

W dniu 25 marca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPBI/2/423-1563/14/MS) w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z najmem lokalu, który nie jest obecnie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność gospodarczą m. in. w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych. Działalność jest prowadzona w lokalach wynajmowanych od osób trzecich. Z uwagi na nierentowność prowadzonej działalności w jednym z lokali, spółka zdecydowała o likwidacji tego punktu sprzedaży. W związku z brakiem możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, spółka nadal jest zobowiązana uiszczać czynsz. W konsekwencji spółce nasunęły się wątpliwości, czy uiszczane należności z tytułu czynszu będą stanowić koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o CIT.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że wydatek związany z zapłatą czynszu najmu za okres, w którym spółka nie prowadzi działalności w wynajmowanym lokalu, nie może zostać uznany za koszt podatkowy, ponieważ nie spełnia przesłanek wymienionych w art. 15 ust. ustawy o CIT. Organ interpretacyjny uznał, że działanie polegające na ograniczeniu uszczuplenia majątku Spółki nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania, że mamy do czynienia z działaniem w celu uzyskania przychodu. Według Ministra Finansów, wydatki na opłacanie czynszu nie mogą zostać uznane za koszt podatkowy, ponieważ podatnik nie może za pomocą przepisów podatkowych rekompensować sobie kosztów poniesionych w związku z podjętym ryzykiem gospodarczym.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax alert nr 69/2015

wtorek, 14.04.2015

Więcej...

Tax alert nr 68/2015

piątek, 10.04.2015

Więcej...

Tax Alert nr 67/2015

czwartek, 09.04.2015

Więcej...